Megrendelőinkkel kialakult kapcsolatainkat a

„a Megrendelő kérése a legfontosabb” szemlélet
jellemzi. Minden esetben a Megrendelő igényét,
kérését és elvárását tartjuk szem előtt, természetesen a földmérési előírások és szabályok figyelembevétele mellett. Az általunk elvállalt munkát az
előírt tartalommal, az előzetesen megállapított
díjszabás mellett, a vállalt határidőre minden esetben elvégezzük.

kAPCSOLAT

SAJÁTOS CÉLÚ GEODÉZIAI MUNKÁK:

Kitűzési vázrajz, telek megosztási vázrajz, használati megosztási vázrajz, telek összevonási vázrajz, szolgalmi jog bejegyzési vázrajz, épületfeltüntetési vázrajz, épületbontási vázrajz, művelési ág változási vázrajz, vezetékjog bejegyzési vázrajz

ÚTÉPÍTÉSEK ÉS ÉPÍTKEZÉSEK TELJESKÖRŰ GEODÉZIÁJA:

– alappontsűrítés

– vízszintes és magassági kitűzés

– zászlózási táblázatok elkészítése

– kubatúra számítás

– szerkesztés ITR-ben és AutoCad-ben

– teljeskörű művezetés

– közműkutatás

– közműtérkép készítés

ÚTÉPÍTÉSSEL ÉS KÖZMŰHÁLÓZATTAL KAPCSOLATOS GEODÉZIAI MUNKÁK:

– Tervezési alaptérkép készítés

– Megvalósulási térkép készítés

– épületek kitűzése